Augusti -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -16

Då vi fortfarande lokalt har gott om vildsvin samt indikationer på en god föryngring samt mycket ekollon på flera håll bör jakten fortfarande vara omfattande och inriktas på de mindre vildsvinen och i första hand på och i anslutning till grödor.

Rapporter om små kultingar kommer fortfarande från hela länet. Försiktighet vid jakt är ett måste! Tänk på att vara extra försiktig med ensamma vuxna vildsvin.

Under september månad bör jakten på åkrarna vara intensiv fram till skörd för att skrämma bort vildsvinen från skadekännslig gröda. Under denna period tröskas den mesta spannmålen och kvar blir tex majs som då får ett ökat tryck. I samband med det, är det viktigt att dom får lugn och ro vid tex åtlar i skog så dom kan uppehålla sig längre tid där.

Tänk på att det finns små kultingar som är svåra att se i spannmålen, skräm dom hellre än chansa!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-09-01 2016-09-01