Augusti 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti 2020

Vildsvinet förekommer i hela länet. Stammen är stabil till ökande med stor lokal variation. Vildsvinsstammen har en låg medelålder vilket skapar problem i lantbruket.

Föryngringsperiod:
Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till maj med tyngdpunkt på april-maj, vilket innebär att vi har gott om suggor med små och unga kultingar i markerna. Flera rapporter vittnar om suggor med små randiga kultingar som kommer ut i grödorna. Var ytterst observanta vid jakt i spannmål och andra högre grödor. Kullarna är normala med dragning mot stora (normala kullar 4-6 kultingar).

På grund av den låga medelåldern och flertalet unga gyltor som saknar ledarsuggor har vi födslar året om.

Födotillgång:
Vildsvinen har en god födotillgång för tillfället. Flera rapporter om vildsvin som betar blåbär. Spannmålen är i allt från mjölkmognad till mogen och på flera håll tröskad. Vildsvinen har visat mindre intresse för fälten jämfört med andra år.

Klimatet:
Gynnsamt.

Skadebild:
Skador förekommer på många håll i länet men läget är lugnt. Vallarna slås med jämna intervall och skapar en viss rörlighet. Spannmålen tröskas på många håll vilket styr över vildsvinen till de ännu ej tröskade fälten.

Prognos:
Spannmålen tröskas för fullt och vildsvinens födosök kommer att flyttas över till spannmålsfälten som är kvar. Det kommer rapporter från hela länet om att unga gyltor är dräktiga eller fått smågrisar. Gyltor som vid en vildsvinsstam med hög medelålder inte skulle varit betäckta för än till hösten. Detta är ett stort problem som oftast kan härledas till att uttaget av vuxna suggor varit för stort i förhållande till årsgrisar. Situationen med dessa dräktiga, unga gyltor, innebär att skadorna på lantbruket blir högre än väntat och höstens jakt med lös hund kan bli försvårad på grund av små kultingar i markerna.

Rekommendation:
Sök vildsvinen i spannmålen och i dess närhet. Låt det fortfarande vara lugnt på åtlar och i skogen, detta för att styra bort vildsvinen från fälten. Jaga i dialog med lantbruket för att lägga tiden på rätt åkrar. Med anledning av situationen med alla små dräktiga gyltor, är rekommendationen att lägga allt jakttryck på årsgrisarna, brungrisar och mindre. Undvik in i det längsta att skjuta de vuxna suggorna och galtarna, svarta grisar. Resultatet av sänkt medelålder blir ökade skador, inte minskade. Rätt uttag, det vill säga årsgrisar, i kombination med ett bra samarbete jaktgrannar och markägare emellan har en bättre effekt på skadorna.

Önskvärt är att 7 av 10 skjutna vildsvin under jaktåret är bruna. Under sommarhalvåret bör 8-9 av 10 grisar vara bruna.

Var ytterst noga med jaktetiken och se till att alltid ha en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig innan jakten börjar.  

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-08-10 2020-08-10