December -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -17

Den goda tillgången på ekollon gör att vildsvinen är i god kondition och vi kan förvänta oss stora kullar även 2018. Därför ska vi hålla ett fortsatt högt jakttryck på årsgrisar och små gyltor som ännu inte fått några kultingar. Kultingförande sugga är fredad året om.

Jakten med hund är i full gång och det ställer stora krav på oss jägare att ta det ansvar som krävs för att bibehålla en hög jaktetik. Hundar med olämpligt beteende och jaktsätt ska inte användas eller förses med munkorg. Vi ska tänka "aldrig först och aldrig störst" när en grupp med vildsvin kommer i pass.
Så länge vädret är milt saknas motiv till utfodring i stödjande syfte. Svenska jägareförbundet avråder från användning av sockerbetor som fodermedel på åtlar och foderplatser.

Glöm inte att trikintesta era vildsvin och ta vara på en fantastisk resurs!

Stammens status: Vildsvinsstammen är i länet stabil till ökande. Vildsvinet förekommer i hela länet.

Föryngringsperiod: Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till maj, men det kommer rapporter och små kultingar under hela året. Kullarna är normala till stora.

Födotillgång: Vildsvinen har en god födotillgång för tillfället med god förekomst av ekollon även i år.

Klimatet: Gynnsamt.

Skadebild: Skador förekommer på många håll i länet. Där etablerat samarbete förekommer hålls skadorna mestadels på en acceptabel nivå.

Prognos: Vi har en stor föryngring efter ollonåret. En hög andel ungdjur i stammen.

Rekommendation: Hundjaktsäsongen är i full gång, tänk på etiken, använd inte hundar med olämpligt beteende och jaktsätt. Lägg jakttrycket på årsgrisarna. Det finns fortfarande ett visst behov av att skyddsjaga vid brukad mark.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-12-11 2017-12-11