Februari -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -18

Länet har en stabil vildsvinsstam med viss variation upp och ner. Föryngringen är i full gång och klimatet är gynnsamt. Vi förutspå en normal föryngring med 4-7 kultingar per kull.

Stammens status: Vildsvinsstammen är i länet stabil, med viss variation upp och ner. Vildsvinet förekommer i hela länet.

Föryngringsperiod:
Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till maj, men det kommer flera rapporter om små kultingar födda i januari. Mycket tyder på normalstora kullar med en dragning mot stora.

Födotillgång:
Den mild vinter ger vildsvinen goda förutsättningar att hitta föda.

Klimatet:
Gynnsamt.

Skadebild:
Skador förekommer på flera håll i länet, framför allt betesmarker och vallar, gamla majs och vetestubbar besöks igen. Men överlag är det en period med låg skadefrekvens.

Prognos:
Vi förväntar oss en normal föryngring, det finns inga tecken på onormalt stora kullar. Det har på vissa håll räknats fosterblåsor i skjutna hondjur och det visar på 4-7 foster per hondjur.


Rekommendation:
Jakten med hund är slut och i mitten av månaden blir vuxna vildsvin fredade. Fortsätt vakjakten vid åtlar och kännslig mark. Inrikta jakten på årsgrisarna som fortfarande är lovliga. Utfodring bör i den mån den sker genomföras med spannmål och/eller ensilage. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Håll jaktetiken högt, och var noga med att ha tillgång till en särskilt tränad eftersökshund, innan jakten börjar.
Glöm inte att trikintesta era vildsvin och ta vara på en fantastisk resurs!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-02-01 2018-02-20