Februari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -19

Flera rapporter om små kultingar! Stammen upplevs stabil till att öka något i länet. Det finns fortfarande gott om mat åt vildsvinen. Detta kommer sannolikt leda till något större kullar än normalt. Det är därför viktigt att vi fortsätter hålla ett högt jakttryck på vildsvinen. Öka uttaget av årsgrisar, det är här jakttrycket ska ligga.

Vid all jakt är det viktigt att vi håller en god jaktetik och respekterar det vilt vi jagar samt att vi tänker till på hur vi använder hundar under jakten. Var noga med att ha en tränad eftersökshund tillgänglig inför varje jakttillfälle.

Stammens status: Vildsvinsstammen är i länet stabil med en ökning på gång. 

Huvudföryngringsperiod: Från februari till april. Det kommer flera rapporter om födda kultingar i januari, så det finns små kultingar i markerna.

Kullstorlek: Kullarna upplevs normalstora till något över det normala. Normalstorleken är 4-6 kultingar.

Födotillgång: Födotillgången är god i hela länet. Det är gott om ekollon.

Klimat: För vildsvinen har vi haft ett gynnsamt klimat. Efter en mild höst har vi först nu fått lite snö och viss tjäle.

Skadebild: Över länet i stort har skadorna varit större än normalt under höst och vinter. Under den tjälade perioden kommer skadorna att vara begränsade. Men nya skador är att vänta när tjälen går ur marken.

Prognos: God kondition på hondjuren, god tillgång på föda, ett gynnsamt klimat bäddar allt för stora kullar och hög reproduktion. Hur stor dödlighet det blir på årets föryngring kommer att bero på vädret i februari-mars.

Rekommendationer: Lägg allt jakttryck på årsgrisar. Det är här vi kan begränsa tillväxten och vi minskar samtidigt risken att skjuta bort suggan från nyföda kultingar. Dessutom blir vuxna vildsvin fredade den 15 februari. Så länge tjälen består så jaga vildsvinen på åtlar och vid åkermark. Om och när tjälen går ur och vi kan förvänta oss bökskador, lägg då jakttrycket på känslig mark och skapa lugn vid åtlar och foderplatser.
Samverkan ökar möjligheten att skydda lantbrukets grödor på ett effektivare sätt och därmed minska skadorna.

Se till att alltid ha tillgång till en tränad eftersökshund, innan jakten påbörjas. Och glöm inte rapportera er avskjutning i viltdata.se, det är ett bra prognosverktyg för stammens utveckling.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-07 2019-08-28