Februari 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2020

Vildsvinsstammen är i länet stabil till ökande. Vildsvinet förekommer i hela länet.

Föryngringsperiod:
Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till maj, men det kommer rapporter och små kultingar under hela året. Kullarna är normala med dragning mot stora (normala kullar 4-6 kultingar).

Födotillgång:
Vildsvinen har en god födotillgång för tillfället.

Klimatet:
Gynnsamt.

Skadebild:
Skador förekommer på många håll i länet men läget är lugnt jämfört med högsäsongen vid sådd och mognad. Där etablerat samarbete förekommer hålls skador mestadels på en acceptabel nivå.

Prognos:
Kullarna förväntas bli normala till stora, vilket innebär att vi behöver fortsätta med ett högt jakttryck under våren.

Rekommendation:
Lägg jakttrycket på kultingar och årsgrisar. Se till att samarbeta, jägare och markägare emellan. Erfarenhetsmässigt leder ett gott samarbete till minskade skador. Var ytterst noga med jaktetiken och se till att ha en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig innan ni jagar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-02-18 2020-02-18