Juli -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -17

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskilda älgskötsel- och förvaltningsområden.  Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Stammen är ökande i länet som helhet men med lokala variationer. Avskjutningen har under våren varit högre än normalt på flera håll och men har nu stabiliserats på en något lägre nivå. På flera håll finns ett bra samarbete mellan brukare och jägare och här har jägarna stammen under kontroll.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-06-30 2017-06-30