Juli -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -18

Föryngringsperioden är i huvudsak över och vildsvinsläget är relativt lugnt. Vildsvinen besöker till viss del odlad mark. Vi kan vänta oss mer besök spannmålen under hela månaden. Håll därför ett vakande öga på all åkermark och samverka om skyddsjakten för bästa resultat. Inrikta skyddsjakten mot kultingar och årsgrisar för bästa störningseffekt. Håll jaktetiken högt och se till att det finns en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig innan jakten påbörjas.

Stammens status: Vildsvinen finns över hela länet. Stammen är stabil med lokala variationer.

Huvudföryngringsperiod: Februari-Maj

Kullstorlek: Kullarna upplevs normalstora till stora. Normalstorleken är 4-6 kultingar.

Födotillgång: Födotillgången är god i hela länet.

Klimat: För vildsvinen har vi ett gynnsamt klimat.

Skadebild: Vildsvinen besöker åkermarken i mindre omfattning mot tidigare år. Väderläget har medfört att spannmålen inte blir lika hög som vanligt vilket kan underlätta skyddsjakten, där så behövs.

Prognos: Spannmålen har kommit igång olika i länet. På vissa håll är det mjölkmognad och på andra håll är vi inte riktigt där än.

Rekommendationer: Fokusera på skyddsjakt, framförallt i vår- och höstsäd men även vallar och betesmarker. Jaga de minsta grisarna i en grupp, dessa statuerade exempel får gruppen att flytta på sig. Låt vildsvinen ha lugn och ro i skogen.
Se till att samverka om skyddsjakten över större arealer, mellan jägare och lantbrukare samt jaktlag emellan. Samverkan ökar möjligheten att skydda lantbrukets grödor på ett effektivare sätt.

Håll jaktetiken högt, lägg jakttrycket på kultingar och årsgrisar. Undvik vuxna vildsvin då felskjutning kan få än värre skadebild. Tänk på att ha en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig vid all jakt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-07-04 2018-07-04