Juli -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -15

Vildsvinen har nu hittat till åkrar med spannmål.

Under augusti månad bör jakten på åkrarna vara som intensivast fram till skörd för att skrämma bort vildsvinen från skadekännslig gröda. I samband med det är det viktigt att dom får lugn och ro vid tex åtlar i skog då dom kan uppehålla sig längre där.

Tänk på att det i den höga spannmålen kan vara svårt att se vilket vildsvin som är en kultingförande sugga, vilken är fredad året runt! Kan inte säkert skott avlossas så skräm vildsvinen ur åkern. Håll etiken och säkerheten högt!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-08-11 2015-08-11