Juli -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -16

Då vi fortfarande lokalt har gott om vildsvin samt indikationer på en god föryngring bör jakten inriktas på de mindre vildsvinen och i första hand på och i anslutning till grödor.

Rapporter om små kultingar kommer fortfarande från hela länet. Försiktighet vid jakt är ett måste! Tänk på att vara extra försiktig med ensamma vuxna vildsvin.

Under augusti månad bör jakten på åkrarna vara som intensivast fram till skörd för att skrämma bort vildsvinen från skadekännslig gröda.

I samband med det, är det viktigt att dom får lugn och ro vid tex åtlar i skog så dom kan uppehålla sig längre tid där.

Tänk på att det finns små kultingar som är svåra att se i spannmålen, skräm dom hellre än chansa!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-08-22 2016-08-22