Juni -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -17

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskilda älgskötsel- och förvaltningsområden.  Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet men bedöms ökande. Lokalt upplevs vildsvinsstammens storlek på olika sätt och variationen kan vara stor inom ett så avgränsat område som ett älgskötselområde. Ett gynnsamt klimat i kombination med ett ekollonår 2016 gör att vildsvinsstammen har möjlighet till en hög tillväxt under 2017. Kalmar län är dessutom ett av landets mer ektäta län, vilket gör att effekten kan bli extra tydlig här.
I områden med skadeproblematik ska jakten inriktas mot de områden där vildsvinen gör skada på åker, vall och betesmark. Det är bättre att bedriva jakten där och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar, samt att i första hand skjuta årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-06-02 2017-06-02