Juni -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -18

Föryngringsperioden är i huvudsak över. Vildsvinen har börjat besöka vårsäden där de mestadels betar. Vi kan vänta oss besök i höstsäden mot slutet av månaden. Håll därför ett vakande öga på all åkermark och samverka om skyddsjakten för bästa resultat. Inrikta skyddsjakten mot kultingar och årsgrisar för bästa störningseffekt. Håll jaktetiken högt och se till att det finns en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig innan jakten påbörjas.

Stammens status: Vildsvinen finns över hela länet. Stammen är stabil med lokala variationer.

Huvudföryngringsperiod: Februari-Maj

Kullstorlek: Kullarna upplevs normalstora till stora. Normalstorleken är 4-6 kultingar.

Födotillgång: Födotillgången är god i hela länet.

Klimat: För vildsvinen har vi ett gynnsamt klimat.

Skadebild: Vallarna är överlag slagna och ska inom det närmsta gödslas, när regnet väntas. Vildsvin har börjat besöka vårsäden, där de betar de späda bladen.

Prognos: det förekommer besök av vildsvin i vårsäden där de betar de spädare bladen. Mot slutet av månaden kan vi vänta visst besök i höstsäd. Det är då den tidigt mjölkmogna säden som är eftertraktad.

Rekommendationer: Fokusera på skyddsjakt, framförallt i vår- och höstsäd men även vallar och betesmarker. Jaga de minsta grisarna i en grupp, dessa statuerade exempel får gruppen att flytta på sig. Låt vildsvinen ha lugn och ro i skogen.
Se till att samverka om skyddsjakten över större arealer, mellan jägare och lantbrukare samt jaktlag emellan. Samverkan ökar möjligheten att skydda lantbrukets grödor på ett effektivare sätt.

Håll jaktetiken högt, lägg jakttrycket på kultingar och årsgrisar. Undvik vuxna vildsvin då felskjutning kan få än värre skadebild. Tänk på att ha en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig vid all jakt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-06-13 2018-06-13