Juni -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -15

Skadebilden har under våren generellt varit låg med lokala variationer.

Vildsvinen verkar nu börjat hitta till åkrar med spannmål och raps. Under juli månad går mycket spannmål i mjölkmognad vilket kräver en tätare bevakning för att undvika skador.

Det observeras nu små kultingar över hela länet! Var därför mycket försiktig med vuxna vildsvin i tex spannmål där kultingarna kan vara svåra att se!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-06-29 2015-06-29