Juni -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -16

Då vi fortfarande lokalt har gott om vildsvin samt indikationer på en god föryngring bör jakten inriktas på de mindre vildsvinen och i första hand på och i anslutning till grödor.

Rapporter om nyfödda kultingar kommer fortfarande från hela länet. Försiktighet vid jakt är ett måste! Tänk på att vara extra försiktig med ensamma vuxna vildsvin.

Vildsvinen har nu börjat intressera sig för spannmål så som vete. Många upplever att detta är extra tidigt i år så ta en tur och titta till fälten!

Tänk på att det finns små kultingar som är svåra att se i spannmålen, skräm dom hellre än chansa!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-07-04 2016-07-04