Juni 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2020

Under månaden väntas spannmålen att gå i ax och vildsvinens födosök kommer allt mer att flyttas över till spannmålsfälten.

Stammens status:
Vildsvinet förekommer i hela länet. Stammen är stabil till ökande med stor lokal variation. Vildsvinsstammen har en låg medelålder vilket skapar problem i lantbruket, därav röd karta.

Föryngringsperiod:
Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till maj med tyngdpunkt på april-maj, vilket innebär att vi har gott om suggor med små kultingar i markerna. Många suggor med små grisar kommer därför fortfarande ensamma, så var mycket observanta på om suggan har dragna spenar. Kullarna är normala med dragning mot stora (normala kullar 4-6 kultingar).

På grund av den låga medelåldern och flertalet unga gyltor som saknar ledarsuggor har vi födslar året om.

Födotillgång:
Vildsvinen har en god födotillgång för tillfället. Betar framför allt på vallarna.

Klimatet:
Gynnsamt.

Skadebild:
Skador förekommer på många håll i länet men läget är lugnt. Vallskörden är i full gång och har skapat viss förvirring hos vildsvinen. Spannmålen börjar så smått att gå i ax. Där etablerat samarbete mellan lantbrukare och jägare förekommer hålls skador mestadels på en acceptabel nivå.

Prognos:
Under månaden väntas spannmålen att gå i ax och vildsvinens födosök kommer allt mer att flyttas över till spannmålsfälten. Det kommer rapporter från hela länet om att unga gyltor är dräktiga eller fått smågrisar. Gyltor som vid en vildsvinsstam med hög medelålder inte skulle varit betäckta för än till hösten. Detta är ett stort problem som oftast kan härledas till att uttaget av vuxna suggor varit för stort i förhållande till årsgrisar. Situationen med dessa dräktiga, unga gyltor, innebär att skadorna på lantbruket blir högre än väntat och höstens jakt med lös hund kan bli försvårad på grund av små kultingar i markerna.

Rekommendation:
Sök vildsvinen i spannmålen och i dess närhet, i dialog med lantbruket. Med anledning av situationen med alla små dräktiga gyltor, är rekommendationen att lägga allt jakttryck på årsgrisarna, brungrisar och mindre. Undvik in i det längsta att skjuta de vuxna suggorna och galtarna, svarta grisar. Resultatet av sänkt medelålder blir ökade skador, inte minskade. Rätt uttag, det vill säga årsgrisar, i kombination med ett bra samarbete jaktgrannar och markägare emellan har en bättre effekt på skadorna.

Önskvärt är att 7 av 10 skjutna vildsvin under jaktåret är bruna. Under sommarhalvåret bör 8-9 av 10 grisar vara bruna.

Var ytterst noga med jaktetiken och se till att alltid ha en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig innan jakten börjar.  

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-06-08 2020-06-08