Maj -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -18

Vildsvinens huvudsakliga föryngringsperiod börjar lida mot sitt slut, även om det fortfarande föds flera kullar. Vårbruket är i full gång runt om i länet och jakten bör i första hand bedrivas som skyddsjakt på känslig åkermark. Inrikta jakten på kultingar och årsgrisar, då det har en god skrämseleffekt på övriga vildsvin i gruppen.

Stammens status: Vildsvinen finns över hela länet. Stammen är stabil med lokala variationer.

Huvudföryngringsperiod: Februari-Maj

Kullstorlek: Kullarna upplevs normalstora, men det förekommer avvikande kullstorlekar. Normal är 4-6 kultingar.

Födotillgång: Födotillgången är nu god i hela länet.

Klimat: För vildsvinen har vi nu ett gynnsamt klimat.

Skadebild: Skador förväntas uppkomma på framför allt nysådd och vallar. Inga omfattande skador har rapporterats hitintills.

Prognos: Vi kan förvänta oss att vildsvinen söker föda på nysådd, men även vallar besöks för bete. Den huvudsakliga föryngringen bör vara avklarad och suggorna börjar röra på sig med sina små. Det är nu viktigt att inrikta jakten mot just kultingar och årsgrisar, vilket får en bra effekt på vildsvinens beteende.

Rekommendationer: Se till att samverka om skyddsjakten över större arealer, mellan jägare och lantbrukare samt mellan jaktlag. Allt för att få en så låg skadebild som möjligt och effektivisera skyddsjakten.

Håll jaktetiken högt, lägg jakttrycket på kultingar och årsgrisar. Undvik vuxna vildsvin då felskjutning kan få än värre skadebild. Tänk på att ha en tränad eftersökshund tillgänglig vid all jakt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-05-07 2018-05-07