Maj -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -15

Skadebilden har under vintern generellt varit låg med lokala variationer.

Skadebilden har under vintern generellt varit låg med lokala variationer. Vildsvinen verkar nu börjat beta gräs på vallar och i betesmarker, detta kan ge möjligheter till bra och säkra skott samt en bra möjlighet att inventera vilka djur som uppehåller sig på marken.

Det observeras nu nyfödda kultingar över hela länet! Var därför mycket försiktig med vuxna ensamma vildsvin!
Under maj månad har man på en del håll upplevt vildsvinsbesök i nysådd gröda varför särskild uppmärksamhet bör riktas mot sådana i den mån det förekommer!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-06-01 2015-06-01