Maj -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -16

Då vi fortfarande lokalt har gott om vildsvin samt indikationer på en god föryngring bör jakten inriktas på de mindre vildsvinen och i första hand på och i anslutning till grödor.

Rapporter om nyfödda kultingar kommer nu från hela länet. Försiktighet vid jakt är ett måste! Tänk på att vara extra försiktig med ensamma vuxna vildsvin.

Tänk på att det finns små kultingar i markerna så håll etiken högt!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-05-30 2016-05-30