Maj 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2020

Vildsvinen förekommer i hela länet.

Stammens status:
Stammen är stabil till ökande med stor lokal variation. Vildsvinsstammen har en låg medelålder vilket skapar problem i lantbruket.

Föryngringsperiod:
Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till maj med tyngdpunkt på april-maj, vilket innebär att vi har gott om suggor med små kultingar i markerna. Många suggor med små grisar kommer därför fortfarande ensamma, så var mycket observanta på om suggan är spendragen. Kullarna är normala med dragning mot stora (normala kullar 4-6 kultingar).
På grund av den låga medelåldern och flertalet unga gyltor som saknar ledarsuggor har vi födslar året om.

Födotillgång:
Vildsvinen har en god födotillgång för tillfället.

Klimatet:
Gynnsamt.

Skadebild:
Skador förekommer på många håll i länet men läget är lugnt. Vårbruket har nu kommit igång på allvar med nysådd som på många håll är attraktivt för vildsvinen. Det närmar sig även vallskörd mot slutet av månaden. Där etablerat samarbete förekommer hålls skador mestadels på en acceptabel nivå.

Prognos:
Det kommer rapporter från hela länet om att unga gyltor är dräktiga. Gyltor som vid en vildsvinsstam med hög medelålder inte skulle varit betäckta för än till hösten. Detta är ett stort problem som oftast kan härledas till att uttaget av vuxna suggor varit för stort. Situationen med dessa dräktiga, unga gyltor, innebär att höstens jakt med lös hund kan bli försvårad på grund av små kultingar i markerna.

Rekommendation:
Med anledning av situationen med alla små dräktiga gyltor, är rekommendationen att lägga allt jakttryck på årsgrisarna, brungrisar och mindre. Undvik in i det längsta att skjuta de vuxna suggorna och galtarna, svarta grisar. Resultatet av sänkt medelålder blir ökade skador, inte minskade. Rätt uttag, det vill säga årsgrisar, i kombination med ett bra samarbete jaktgrannar och markägare emellan har en bättre effekt på skadorna.

Önskvärt är att 7 av 10 skjutna vildsvin under jaktåret är bruna. Under sommarhalvåret bör 8-9 av 10 grisar vara bruna.
Var ytterst noga med jaktetiken och se till att alltid ha en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig innan jakten börjar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-05-14 2020-05-14