Mars -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -18

Länet har en stabil vildsvinsstam med viss variation upp och ner. Föryngringen är i full gång och klimatet är gynnsamt. Vi förutspå en normal föryngring med 4-7 kultingar per kull.

Stammens status: Vildsvinsstammen är i länet stabil, med viss variation upp och ner. Vildsvinet förekommer i hela länet.

Föryngringsperiod: Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till maj. Mycket tyder på normalstora kullar med en dragning mot stora. 5-7 kultingar per kull.

Födotillgång: Den mild vinter har gett vildsvinen goda förutsättningar att hitta föda även om det senaste väderläget med mycket snö ställer till det en del.

Klimatet: Gynnsamt.

Skadebild: En relativt lugn period även om skador förekommer, framför allt betesmarker och vallar besöks.

Prognos: Vi förväntar oss en normal föryngring, det finns inga tecken på onormalt stora kullar. Det har på vissa håll räknats fosterblåsor i skjutna hondjur och det visar på 4-7 foster per hondjur.

Rekommendation: Fortsätt vakjakten efter årsgrisar vid åtlar och kännslig mark. Utfodring bör i den mån den sker genomföras med spannmål och/eller ensilage. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter. Håll jaktetiken högt, och var noga med att ha tillgång till en särskilt tränad eftersökshund, innan jakten börjar.
Glöm inte att trikintesta era vildsvin och ta vara på en fantastisk resurs och råvara!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-03-07 2018-03-07