Mars -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -19

Stammen upplevs stabil till att öka något i länet. Det finns gott om mat åt vildsvinen. Detta kommer sannolikt leda till något större kullar än normalt. Det är därför viktigt att vi behåller ett högt jakttryck på årsgrisarna (brungrisar), det är här jakttrycket ska ligga.
Vid all jakt är det viktigt att vi håller en god jaktetik och respekterar det vilt vi jagar. Var noga med att ha en tränad eftersökshund tillgänglig inför varje jakttillfälle.

Stammens status: Vildsvinsstammen är i länet stabil med en ökning på gång. Variation inom länet.

Huvudföryngringsperiod: Januari till mars

Kullstorlek: Kullarna upplevs normalstora till något över det normala. Normalstorleken är 4-6 kultingar.

Födotillgång: Födotillgången är god i hela länet. Det är gott om ekollon.

Klimat: För vildsvinen har vi haft en gynnsam vinter.

Skadebild: Över länet i stort har skadorna varit större än normalt under hösten och vintern. Under den tjälade perioden kommer skadorna att vara begränsade. Men nya skador är att vänta nu när tjälen går ur marken.

Prognos: God kondition på hondjuren, god tillgång på föda och ett gynnsamt klimat bäddar allt för stora kullar och hög reproduktion. Hur stor dödlighet det blir på årets föryngring kommer att bero på vädret i februari-mars.

Rekommendationer: Lägg allt jakttryck på årsgrisar som besöker jordbruksmark. Det är här vi kan göra skillnad för lantbrukaren och begränsa tillväxten. De vuxna vildsvinen är nu fredade fram till den 15 april.
Skapa lugn vid åtlar och foderplatser, och jaga på åker och betesvallar.
Samverkan ökar möjligheten att skydda lantbrukets grödor på ett effektivare sätt och därmed minska skadorna.
Se till att alltid ha tillgång till en tränad eftersökshund, innan jakten påbörjas. Och glöm inte rapportera er avskjutning i viltdata.se , det är ett bra prognosverktyg för stammens utveckling.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-03-11 2019-08-28