November -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -17

Rekommendation: Det finns fortfarande ett visst behov av att skyddsjaga vid brukad mark. Jakten med hund har kommit igång och inriktningen ska alltid vara ”inte störst och inte först” vid val av gris i en grupp.

Stammens status: Vildsvinsstammen är i länet stabil till ökande. Vildsvinet förekommer i hela länet.
Föryngringsperiod: Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till maj, men det kommer rapporter och små kultingar under hela året. Kullarna är normala till stora.
Födotillgång: Vildsvinen har en mycket god födotillgång för tillfället med god förekomst av ekollon även i år.
Klimatet: Gynnsamt.
Skadebild: Skador förekommer på många håll i länet. Där etablerat samarbete förekommer hålls skadorna mestadels på en acceptabel nivå. Fortsatt fokus på oskördad gröda och vallar.
Prognos: Vi har fått en hög föryngring pga vildsvinens goda kondition efter ollonåret. En hög andel ungdjur i stammen. Skadebilden kan lokalt öka pga en större stam.

Länstext
Den goda tillgången på ekollon gör att vildsvinen är i mycket god kondition och vi kan förvänta oss stora kullar även 2018. Därför ska vi hålla ett fortsatt högt jakttryck på årsgrisar och små gyltor som ännu inte fått några kultingar. Kultingförande sugga är fredad året om.
Jakten med hund är i full gång och det ställer stora krav på oss jägare att ta det ansvar som krävs för att bibehålla en hög jaktetik. Vi ska tänka "aldrig först och aldrig störst" när en grupp med vildsvin kommer i pass.
Glöm inte att trikintesta era vildsvin!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-11-02 2017-11-02