November -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -19

Inom länet upplevs en variation i stammens utveckling, vissa rapporter visar på mindre antal vildsvin än förväntat och andra visar på en ökning i stammen. Jägarna gör ett stort och bra arbete för att kontrollera stammen och det gör man också överlag. Kullstorleken är större än normalt och fodertillgången är god. Detta innebär att vi fortsatt behöver hålla ett högt jakttryck, då framför allt på kultingar och årsgrisar. Jaktetik och hundanvändning är viktiga att hålla högt, detta tummar vi aldrig på! Var noga med att ha en tränad eftersökshund tillgänglig inför varje jakttillfälle.

Stammens status: Vildsvinsstammen är i länet stabil med en ökning på gång. Variation inom länet.

Huvudföryngringsperiod: februari till april

Kullstorlek: Kullarna upplevs stora (5-8). Normalstorleken är 4-6 kultingar.

Födotillgång: Födotillgången är god i hela länet.

Klimat: För vildsvinen har vi haft och har ett gynnsamt klimat.

Skadebild: Vi ser en skadebild som framför allt drabbar betesmarker och vallar. Där man tagit sena vallskördar syns även skador på höstsådd gröda. Håll koll på all åkermark, särskilt vallar och nysådder. Samverka med lantbrukaren och jaktgranar.

Prognos: Med anledning av tillgången på foder och god kondition på vuxna hondjur bedöms stammen öka.

Rekommendationer: För att bromsa en ökning av vildsvinsstammen är det mycket viktigt att vi håller ett högt jakttryck på vildsvinen. Fokusera på årsgrisar och kultingar. För att minska skadorna på jordbruksmark är det viktigt att lantbrukare och jägare samverkar, för att inrikta jakten vid jordbruksmark till rätt ställen. Detta begränsar effektivast skadebilden.

Se till att alltid ha tillgång till en tränad eftersökshund, innan jakten påbörjas. Och glöm inte rapportera er avskjutning i viltdata.se.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-11-06 2019-11-06