November -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -15

Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet. Baserat på förhållandet av ett gynnsamt klimat och indikationer på något större kullar samt på många håll gott om ekollon så bör avskjutningen öka och då främst på de yngre djuren som växer in i stammen för att inte få en stor tillväxt.

Av erfarenhet från 2010-2011 så vet vi att god tillgång på ekollon gör att vi får en tillväxt i stammen om vi inte ökar avskjutningen på de yngre djuren under vintern.
nov text
På vissa håll upplever man nu ett hårt tryck på nysådd gröda. Detta gör att skyddsjakt är aktuellt på de berörda områdena. Hundjakten är i full gång, samtidigt som det kommer rapporter om föryngringar med små kultingar på vissa håll. Då rekommendationen är att öka avskjutningen på yngre djur samtidigt som det kan vara svårt att få vildsvinen till åtlar pga ekollonen så är hundjakten viktig i förvaltningen. Gå gärna samman med grannarna och jaga vildsvin tillsammans för en bättre jakt!

Tänk dock på att det finns små kultingar i markerna så håll etiken högt och tänk på och säkerheten.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-12-09 2015-12-09