November -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -16

Förutom hundjakten så ska fokus i jakten läggas på skyddsjakt vid vallar och betesmarker. Det kommer nu indikationer på att små kultingar fötts i hela länet. Var uppmärksam på detta vid jakten och koppla upp hundar om små kultingar påträffas vid i såten.

Då vi fortfarande lokalt har gott om vildsvin samt indikationer på en god föryngring samt mycket ekollon på flera håll bör jakten fortfarande vara omfattande och inriktas på de mindre vildsvinen.

Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris!
 
Håll etiken och säkerheten högt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-12-06 2016-12-06