Oktober -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -17

Behåll en hög avskjutning av årsgrisar, gärna upp mot 80% av avskjutningen.

Stammens status:
Vildsvinsstammen i länet är stabil till ökande. Stor lokal variation förekommer.

Huvudföryngringsperiod:
Huvudförynringsperiod är februari till april.

Kullstorlek:
Normalstora till stora kullar

Födotillgång:
Den senaste tiden har varit gynnsam för vildsvinen som funnit gott om föda. Den stora mängd regn som kommit den senaste tiden har inneburit att lantbrukare på många håll inte haft förutsättningar att tröska sin spannmål och det har gynnat vildsvinen.

Klimat:
De snöfattiga och milda vintrarna som varit har gynnat vildsvinens möjligheter att hitta föda.

Skadebild:
Skador förekommer på många håll i länet. Vegetationsperioden är ännu inte över och en fortsatt närvaro med skyddsjakt vid oskördad och känslig åkermark är nödvändig.

Prognos:
Det gynnsamma läget för vildsvinen har medfört de normala till stora kullarna. Det innebär att jakttrycket på kultingar och årsgrisar ska hållas högt.

Rekommendation:
Behåll en hög avskjutning av årsgrisar, gärna upp mot 80% av avskjutningen. Håll fortsatt koll på åkermarken som fortfarande erbjuder gott om föda. Tänk på att inte anlägga åtlar i närheten av känslig åkermark och eller trafikerade vägar. Samarbete på alla plan är en viktig och avgörande faktor för att lyckas med vildsvinsförvaltningen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-10-02 2017-10-02