Oktober -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -18

Många rapporter om små kultingar i markerna! Vi är nu inne i oktober och hundjakten har kommit igång på allvar. Mycket viktigt att vara observant på om det finns små kultingar i markerna. Tänkt till på hur ni använder era hundar, så att vi inte får några kultingar tagna av hundar. Vildsvinen besöker gärna odlad mark och i synnerhet vallarna. Håll därför ett vakande öga på all åkermark och samverka, jägare, lantbrukare och markägare, om skyddsjakten för bästa resultat. Inrikta skyddsjakten på kultingar och årsgrisar för bästa störningseffekt och för en bra förvaltning. Håll jaktetiken högt och se till att det alltid finns en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig innan jakten påbörjas.

Stammens status: Stammen är stabil med lokala variationer.
Huvudföryngringsperiod: Februari och framåt. Det kommer många rapporter om sent födda kultingar och det finns gott om små kultingar i markerna.
Kullstorlek: Kullarna upplevs normalstora till något över det normala. Normalstorleken är 4-6 kultingar.
Födotillgång: Födotillgången är god i hela länet. Det är gott om ekollon i hela länet, som nu blir en stor foderresurs under hösten.
Klimat: För vildsvinen har vi ett gynnsamt klimat. Efter det varma och torra vädret har nu temperaturerna sjunkit och det har kommit en del regn, vilket märks på vildsvinen som nu är mer aktiva.
Skadebild: Vildsvinen besöker nu gärna i betesmarker, vallar och nysådd. Efter att vi fått lite regn har livet återvänt till vallarna som nu blir attraktiva för bete och bökning. Många lantbrukare har satsat på höstsäd, och här behövs skyddsjakt på de nysådda fälten för att minimera skadorna.
Prognos: Ökade besök i vallar och betesmarker som gör att jakten måste inriktas till dessa områden. Hög andel ekollon i dieten ökar behovet av bökning och kompensation av föda. Den goda tillgången på ekollon gör att vildsvinen inte besöker åtlar i samma utsträckning.
Rekommendationer: Lägg jakttrycket på kultingar och årsgrisar, det är här vi ska ha det största uttaget, gärna 70-80%. Fortsätt skyddsjaga vildsvin där skador på lantbruket förekommer, framför allt betesmarker, vallar och nysådd.
Se till att samverka om skyddsjakten över större arealer, mellan jägare och lantbrukare samt jaktlag emellan. Samverkan ökar möjligheten att skydda lantbrukets grödor på ett effektivare sätt och därmed minska skadorna.
Hundjakten har kommit igång på allvar och det ställer höga krav på oss jägare. Viktigt att vi beaktar alla rapporter om små kultingar i markerna och anpassar vår jakt, både med och utan hund, efter rådande förhållande. Som alltid, håll jaktetiken högt och tänk på att ha en, för ändamålet, särskilt tränad eftersökshund tillgänglig vid all jakt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-08 2018-10-08