Oktober -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -15

På vissa håll upplever man nu ett hårt tryck på nysådd gröda. Detta gör att skyddsjakt är aktuellt på de berörda områdena. Hundjakten är i full gång, samtidigt som det kommer rapporter om föryngringar med små kultingar på vissa håll.

Då rekommendationen är att öka avskjutningen på yngre djur samtidigt som det kan vara svårt att få vildsvinen till åtlar pga ekollonen så är hundjakten viktig i förvaltningen. Gå gärna samman med grannarna och jaga vildsvin tillsammans för en bättre jakt!

Tänk dock på att det finns små kultingar i markerna så håll etiken högt och tänk på och säkerheten.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-11-02 2015-11-02