Oktober 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober 2020

Avskjutningen bör inriktas mot framförallt kultingar och brungrisar. Vi ska sträva efter att 7 av 10 skjutna vildsvin är bruna. Var försiktiga vid uttag av vuxna djur. Bruna och randiga vildsvin som blir av med sin ledarsugga kommer att ställa till med mycket oreda för lantbruket, som kan undvikas genom avskjutning i jägarmässig ordning.

Stammens status: Vildsvinet förekommer i hela länet. Stammen är stabil till ökande med stor lokal variation. Vildsvinsstammen har en låg medelålder vilket skapar problem i lantbruket.

Föryngringsperiod: Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till juni med tyngdpunkt på april-maj. Kullarna upplevs stora 6-8 kultingar per kull.

Födotillgång: Vildsvinen har en god födotillgång.

Klimatet: Gynnsamt.

Skadebild: Skador förekommer på många håll i länet men läget är förhållandevis lugnt. På många håll sker sådd av höstsäd. Vildsvinen ställer till med problem på nysådd och vallar. Håll fortsatt i med jakten kring odlad gröda.

Prognos: Hösten är här och med den jakten med hund. Vi har en fortsatt god tillgång på foder och klimatet är gynnsamt för vildsvinen. Det kommer rapporter från hela länet om att unga gyltor är dräktiga eller fått smågrisar, även äldre suggor kan komma med kultingar fortfarande. Detta behöver vi vara observanta på vid jakten med hund. Just jakten med hund kommer att öka vildsvinens rörlighet i och med att de blir störda. Vi kan förvänta oss besök av vildsvin på odlad mark även fortsättningsvis.

Rekommendation: Jakten med hund efter vildsvin har inletts. Var noggrann med vilka hundar som används, och hur de används. Håll jaktetiken högt!

Fortsätt att söka vildsvinen i närheten av odlad gröda. Viktigt att vi fortsätter att störa vildsvinen där de skapar problem. Jaga i dialog med lantbruket för att lägga tiden på rätt åkrar. Rätt uttag, det vill säga årsgrisar, i kombination med ett bra samarbete jaktgrannar och markägare emellan har en bättre effekt på skadorna.

Svenska Jägareförbundet avråder helt från användningen av sockerbetor vid utfodring/åtling. Lämpligt fodermedel på åtlar är grovfoder som ensilage och spannmål, ärtor, majs och bönor. Lägg gärna ut halm på åtelplatsen, det uppehåller vildsvinen längre på åteln och det blir en ljus bakgrund som ger bättre och säkrare jaktskott.

Var ytterst noga med jaktetiken och se till att alltid ha en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig innan jakten börjar.  

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-10-07 2020-10-07