September -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -17

Vildsvinsstammen är i norra halvan på uppgång och närmar sig 12 - 15 fällda vildsvin per tusen hektar.

Södra länshalvan närmast kusten är stammen något minskande, 12 – 16 vildsvins fälls per tusen hektar och den södra halvan mot Kronoberg är stammen stabil med omkring 13 fällda vildsvin per tusen hektar.
2016 års goda ollontillgång har medfört ett stort utbud av foder vilket syns i de normala till stora kullar som föddes under vårvintern. Skyddsjakten har på många håll fungerat väl, framför allt där ett etablera samarbete finns mellan brukare och jägare.
Det är fortfarande stora arealer åkermark som inte är skördade och här samt på vallar och nysådder är det nu viktigt att jägarna hjälper till att minska skadorna genom riktad jakt. Försök fälla årsgrisar och unga hondjur.
Håll jaktetiken högt och var noga med att inte använda olämpliga hundar. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade. Vuxna vildsvin är helt fredade den 16 februari till den 15 april. Se till att ha bra förutsättningar för att ta hand om köttet på ett hygieniskt sätt för bästa resultat i köket. Glöm inte att trikintesta era vildsvin!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-08-30 2017-08-30