September -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -18

Vildsvinen besöker gärna odlad mark och i synnerhet vallarna. Håll därför ett vakande öga på all åkermark och samverka, jägare, lantbrukare och markägare, om skyddsjakten för bästa resultat. Inrikta skyddsjakten på kultingar och årsgrisar för bästa störningseffekt och för en bra förvaltning. Håll jaktetiken högt och se till att det alltid finns en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig innan jakten påbörjas.

Stammens status: Stammen är stabil med lokala variationer.
 
Huvudföryngringsperiod: Februari och framåt. Det rapporteras om sent födda kultingar och det finns små kultingar i markerna.
 
Kullstorlek: Kullarna upplevs normalstora till något över det normala. Normalstorleken är 4-6 kultingar.
 
Födotillgång: Födotillgången är god i hela länet. Det är förhållandvis gott om ekollon som nu blir en stor foderresurs.
 
Klimat: För vildsvinen har vi ett gynnsamt klimat. Efter det varma och torra vädret har nu temperaturerna sjunkit och det har kommit en del regn, vilket märks på vildsvinen som nu är mer aktiva.
 
Skadebild: Vildsvinen besöker nu gärna vallarna. Efter att vi fått lite regn har livet återvänt till vallarna som nu blir attraktiva för bete och bökning.
 
Prognos: Ökade besök i vallar och betesmarker som gör att jakten måste inriktas till dessa områden. Hög andel ekollon i dieten ökar behovet av bökning och kompensation av föda.
 
Rekommendationer: Fokusera på skyddsjakt ute i vallar och betesmarker. Jaga med fokus på kultingar och årsgrisar, genom att fälla dessa blir det en störning som får gruppen att flytta på sig. Samtidigt som man låter vildsvinen ha lugn och ro i skogen. Detta ger bästa skyddseffekt mot skador.
Se till att samverka om skyddsjakten över större arealer, mellan jägare och lantbrukare samt jaktlag emellan. Samverkan ökar möjligheten att skydda lantbrukets grödor på ett effektivare sätt och därmed minska skadorna.
Håll jaktetiken högt, lägg jakttrycket på kultingar och årsgrisar. Undvik vuxna vildsvin då felskjutning kan få än värre skadebild. Tänk på att ha en, för ändamålet, särskilt tränad eftersökshund tillgänglig vid all jakt.
Det finns mycket små kultingar i markerna vilket ställer höga krav på etiken och val av jaktmetod. Det är därför viktigt att man jagar med förstånd och eftertanke, inte minst när jakten med hund drar igång.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-09-10 2018-09-10