September 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2020

Var ytterst noga med jaktetiken och se till att alltid ha en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig innan jakten börjar.

Stammens status: Vildsvinet förekommer i hela länet. Stammen är stabil till ökande med stor lokal variation. Vildsvinsstammen har en låg medelålder vilket skapar problem i lantbruket.

Föryngringsperiod: Den huvudsakliga föryngringen sker i februari till maj med tyngdpunkt på april-maj. Det kommer rapporter om att vi har randiga kultingar i våra marker nu under sensommar tidig höst. Kullarna upplevs stora 6-8 kultingar per kull. Vi har fortsatt problemet med dräktiga unga gyltor.  

Födotillgång: Vildsvinen har en god födotillgång för tillfället. Blåbären börjar ta slut och vildsvinen har börjat söka sig mer till den odlade grödan.

Klimatet: Gynnsamt.

Skadebild: Skador förekommer på många håll i länet men läget är förhållandevis lugnt. Spannmålen är tröskad och på många håll sker sådd av höstsäd. Håll fortsatt i med jakten kring odlad gröda.

Prognos: Spannmålen är tröskad. Höstbruket med bland annat sådd av höstsäd är i full gång på många håll. Vi kan förvänta oss ökad rörlighet i närheten av odlad gröda då blåbären börjar ta slut. Det kommer rapporter från hela länet om att unga gyltor är dräktiga eller fått smågrisar. Detta är ett stort problem som oftast kan härledas till att uttaget av vuxna suggor varit för stort i förhållande till årsgrisar. Situationen med dessa dräktiga, unga gyltor, innebär att skadorna på lantbruket blir högre än väntat och höstens jakt med lös hund kan bli försvårad på grund av små kultingar i markerna.

Rekommendation: Sök vildsvinen i närheten av odlad gröda. Låt det fortfarande vara lugnt på åtlar och i skogen, detta för att styra bort vildsvinen från fälten. Jaga i dialog med lantbruket för att lägga tiden på rätt åkrar. Med anledning av situationen med alla små dräktiga gyltor, är rekommendationen att lägga allt jakttryck på årsgrisarna, brungrisar och mindre. Undvik in i det längsta att skjuta de vuxna suggorna och galtarna, svarta grisar. Resultatet av sänkt medelålder blir ökade skador, inte minskade. Rätt uttag, det vill säga årsgrisar, i kombination med ett bra samarbete jaktgrannar och markägare emellan har en bättre effekt på skadorna.

Önskvärt är att 7 av 10 skjutna vildsvin under jaktåret är bruna. Under sommarhalvåret bör 8-9 av 10 grisar vara bruna.

Svenska Jägareförbundet avråder helt från användningen av sockerbetor vid utfodring/åtling. Lämpligt fodermedel på åtlar är grovfoder som ensilage och spannmål, ärtor, majs och bönor.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-09-16 2020-09-16