September -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -14

 

Variabler

Dagsläget i länet

Lokala variationer inom länet att ta hänsyn till

Stammens status 

Minskande

Stora lokala variationer.

Huvudföryngringsperiod

April-Maj

Vissa lokala variationer

Kullstorlek                   

Något större

Verkar vara generellt

Födotillgång                       

Normalt. Mild vinter dock inget ollår

 

Klimat                                  

Gynnsamt

Hårdare vinter i norra länet

Skadebild                    

Normalt

Stora lokala variationer.

Prognos                                 

En ökande stam baserat på en större föryngring

Stora lokala variationer.

Rekommendation           

En ökad avskjutning på främst yngre djur

 

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-10-16 2015-07-08