April 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2020

Det milda vädret fortsätter och våren är här på allvar. Jakten intrikats nu helt på kultingar och årsgrisar under ett år. En ganska lugn period.

Stammens status:
Stammen är stabil till minskande. Stammenstäthet varierar mycket över länet.

Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden är från februari och framåt mot sommaren. I länet är nu rapporterna om små kultingar ganska få i nuläget.

Kullstorlek:
Kullarna verkar vara normala.

Födotillgång
Tillgången på foder ser ganska bra ut, gräs och grönska börjar att spira. Gynnsamt läge även om vårvintern brukar vara lite torftig.

Klimat:
Vädret är gynnsamt för vildsvinen. Vinterns blöta väder har övergått i torrt fint väder.

Skadebild:
Lite lugnare period men framförallt kan det bli skador på vallarna av vildsvinens bök samt på nysådda åkrar.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Föryngringsperioden är inled vilket dels innebär att stammen initialt ökar dels att etiken måste styras upp ordentligt.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Så uppmaningen är att försöka välja honkön. Om det behövs bör även randiga kultingar fällas.

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att minska tillväxten i stammen samt att minska skadorna.

Ta gärna hjälp av andra jägare med jakten för att skydda gröda och produktionsåkrar.

Inga vuxna vildsvin får enligt lag fällas fram till och med den 15 april.
Många suggor är högdräktiga och nyfödda kultingar finns i markerna, vilket kräver eftertanke.
OERHÖRT VIKTIGT ATT ETIKEN HÅLLS HÖGT VAD DET GÄLLER AVSKJUTNINGENS INRIKTNING OCH VAL AV JAKTMETOD!

Även om det SKA fällas mycket vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-04-22 2020-04-22