November -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -14

Vi har en stabil population i Kronoberg med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet.

Vi har en stabil population i Kronoberg med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet. Tillgången på föda är bra. Kullarna verkar något större än normalt i delar av länet. Majoriteten av dessa verkar födda i rätt tid men vissa rapporter om sent födda kullar har inkommit. Vädret har under hösten hittills varit milt och vi har sett en ökad skadebild i på vallar och betesmarker, dock varierar detta kraftigt mellan olika områden.

Vi har en hög andel unga djur i populationen och rekommendationen är att inrikta jakten på årsgris och återhållsamhet på vuxna djur.. Har man sent födda kullar rekommenderas försiktighet vid hundanvändningen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-11-25 2019-06-04