April -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -15

Månaden har varit gynnsam för vildsvinen. Under månaden har ytterst lokala bök rapporteras främst från syd östra delen. Annars verkar det vara relativt lugnt. I samband med sådden är det dock viktigt att uppmärksamheten ökar något.

Det har observerats nyfödda kultingar i lite större omfattning under andra halvan av april. Antalet vildsvin är på flera håll lågt, vilket bör tas i beaktning vid jakten under våren.
Från och med den 16 april är vuxna vildsvin lovligar igen men rekommendationen är att låta de vuxna vildsvinen vara.
Jakten ska inriktas på kultingar, årsgrisar och fjolingar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-05-08 2019-06-04