Augusti -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -15

Trycket i spannmålsåkrarna har ökat i takt med att spannmålen har mognat. Men en bra samverkan tillser att skadorna kan hållas nere. Jakten ska inriktas på produktionsåkrarna samtidigt som vildsvinen får vara ifred på åtlarna.

Det är svårt att se kultingar och hondjurens buklinje i hög vegetation så förbered jakten och åkrarna väl med torn och skjutgator. Kan inte säkert skott avlossas så skräm vildsvinen ur åkern.

Hundjakten har också börjat komma igång, men tänk på att det är varmt och vegetationen är tät vilket kan försvåra jakten och både hundar och vildsvin kan fara illa. Det finns också en ökad skaderisk.

Håll etiken och säkerheten högt.

Rekommendationen är att låta de vuxna vildsvinen vara. Förande suggor är fredade enligt lag och det är i väldigt svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock. Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar.
SAMVERKA!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-09-03 2019-06-04