Februari -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -15

Vintern fortsätter att vara mild med god födotillgång vilket är gynnsamt för vildsvinen. Den ytterst begränsade tjälen påverkar i dagsläget inte mer än att födotillgången har minskat något.

Bökningar i vallarna brukar öka under vårmånaderna så en ökad uppmärksamhet från markägare och jägare på produktionsvallarna är att rekommendera.
Jakten bör därför inriktas på årsgrisar. Det har observerats nyfödda kultingar. Var därför mycket försiktig med vuxna ensamma vildsvin! Tänk på att från och med 16 februari till och med 15 april är vuxna vildsvin fredade. Bara vildsvin som INTE uppnått sin ettårsdag är lovliga.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-03-03 2019-06-04