Januari -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -15

Vintern har hittills varit mild med god födotillgång.

Nuvarande snödjup och den ytterst begränsade tjälen påverkar i dagsläget inte mer än att födotillgången har minskat något.
Då reproduktionen varit god så har vi en stor andel unga djur i populationen. Jakten bör därför inriktas på årsgrisar. Det har observerats nyfödda kultingar. Var därför mycket försiktig med vuxna ensamma vildsvin! Tänk på att från och med 16 februari till och med 15 april är vuxna vidsvin fredade samt att jakten med hund uppgör den 31 januari.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-02-05 2019-06-04