Juli -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -15

Läget är lugnt men en något ökad uppmärksamhet är på sin plats. Spannmålen har börjat gå i mjölkmognad och jakten ska inriktas på produktionsåkrarna samtidigt som vildsvinen får vara ifred på åtlarna.

Det är svårt att se kultingar och hondjurens buklinje i hög vegetation så förbered jakten och åkrarna väl med torn och skjutgator. Kan inte säkert skott avlossas så skräm vildsvinen ur åkern. Håll etiken och säkerheten högt.

Rekommendationen är att låta de vuxna vildsvinen vara. Förande suggor är fredade enligt lag och det är i väldigt svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock. Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar.

SAMVERKA!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-07-31 2019-06-04