September -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -16

Den sista spannmålen håller på att tröskas vilket medför att den intensiva skyddsjakten går in ett lugnare skede. Besök i vallar och trädgårdar har börjat ske i jakt på insekter och fallfrukt. Husägare bör tänka på att plocka upp fallfrukten och köra ut den på platser där viltet kan njuta av frukten.

Hundjakten har kommit igång, men tänk på att det är varmt och vegetationen är tät vilket kan försvåra jakten och både hundar och vildsvin kan fara illa. Det finns också en ökad skaderisk.

Tänk på att det finns småkultingar i markerna och dessa kan vara svåra att upptäcka i växtligheten.  Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris. Var väldigt försiktiga med att skjuta vuxna vildsvin, överhuvudtaget.

Håll etiken och säkerheten högt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-09-19 2019-06-04