Juni -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -18

Våren gick snabbt över i en otroligt varm och torr period, vilken effekt denna får är att avvakta. Vi är fortfarande inne i föryngringsperioden då flera unga gyltor verkar få sina kullar sent. Sommarens början är dock en förhållandevis lugn period.

Vi är nu inne i föryngringsperioden som verkar vara utdragen. Just nu är det lite svårt att få överblick över stammens status men en första bedömning är att stammen ökar. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen ska anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.

Stammens status:
Stammen är i ökande i takt med att kullarna föds. Stammenstäthet varierar mycket kraftigt över länet.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är från februari och framåt. Små kultingar syns i markerna. Verkar som om föryngringsperioden är ordentligt utdragen. Det verkar som om de unga gyltorna blivit betäckta sent.

Kullstorlek:
Verkar som om de första kullarna i slutet på vinter, vårvintern hade det tufft och dessa suggor har få kultingar i kullarna. Medan kullarna som kommit efter att vintern släppt haft det lättare och är något över det normala.

Födotillgång
Vädret är varmt och extremt torrt, vilket påverkar fodertillgången framöver. Vildsvinen betar gärna i vallar under denna period.

Åtel- och foderplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling/ utfodring.

Klimat:
Vädret är varmt och extremt torrt, vilket på kort sikt är gynnsamt men kan säkert få effekter om det fortsätter.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen men även på vallar, betesmarker och nysådda åkrar. På vallarna betas nu främst gräs. Eftersom att väderleken gjort att merparten av vallarna slagits ca 1,5-2 veckor tidigare kan det påverka den tappert växande spannmålen tidigare än vanligt.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De unga gyltornas kullar verkar vara något över det normala medan de första kullarna är små. Sammantaget har vi en ökning i stammen med föryngringarna. Vädret påverkar situationen framöver men just nu bedöms läget som lugnt.

Vi är fortfarande inne i reproduktionsperioden och har små kultingar i stammen vilket ställer höga krav på jakten och dess etik.

Rekommendation:
Anpassa avskjutningen och avskjutningens inriktning efter tillgången.

Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt nysådda åkrar, vallar och betesmarker.

Avskjutningen ligger nu helt på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.

Jakten ska intrikats helt på kultingar och årsgrisar.

Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning!

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-06-11 2019-06-17