Mars -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -18

Vi är nu inne i föryngringsperioden så stor försiktighet krävs. Vuxna vildsvin är inte lovliga under månaden. Jakten intrikats nu helt på kultingar och årsgrisar under ett år.

Stammen har ökat i länet under jaktsäsongens inledning men variationen är väldigt stor. Trots ökningen verkar det som om jägarna ligger väl med. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen ska anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation. Stammenstäthet varierar mycket kraftigt över länet.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj och små kultingar börjat synas i markerna. Säkert är flera av hondjuren dessutom högdräktiga.

Kullstorlek:
Normala det vill säga 4-6 kultingar per kull. Dödligheten under de första månaderna kan uppgå till ca 25 %.

Födotillgång
Året har börjat med lite snö och kallare väder vilket kan påverka tillgången på åtkomligt foder. Åtel- och foderplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling/ utfodring.

Klimat:
Sista tidens väder med snö och kyla påverkar inte vildsvinen nämnvärt. Men väta och kallt väder i samband med att kultingarna är nyfödda ökar dödligheten.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen men även på vallar och betesmarker. Blöta partier på vallarna verkar extra intressant för vildsvinen. Bökskador förekommer med varierande omfattning.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Stammens täthet varierar mycket över länet. Mindre skadorna under vintern. Vinterns karaktär avgör också stammensutveckling och hur jaktresultatet blir. Kallt och blött väder ökar dödligheten på nyfödda kultingar.
Vi går nu in i reproduktionsperioden vilket ställer höga krav på jakten och dess etik.

Rekommendation:
Anpassa avskjutningen och avskjutningens inriktning efter tillgången.

Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt vallar och betesmarker.

Avskjutningen ligger nu helt på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.

Vuxna vildsvin är inte lovliga under månaden. Jakten intrikats nu helt på kultingar och årsgrisar under ett år.

Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning!

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-03-08 2019-06-17