November -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -18

Klimatet är fortfarande relativt varmt och det är fortsatt väldigt lite vatten i markerna. Vildsvinens framfart märks tydligt på vallar och betesmarker. Stammen innehåller ganska stor andel små kultingar vilket förvårar jakten avsevärt. Öka jakttrycket ordentligt på kultingarna!

Den utdragna föryngringsperioden gör det svårt att få överblick över stammens status men bedömning är att stammen ökar just nu. Men rapporterna vittnar om en stor variation i länet. Avskjutningen ska anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet. Fokusera avskjutningen på kultingar och ungdjur. Bökfrekvens ska inte sättas som likhetstecken med att stammen ökar kraftigt.
 
Stammens status:
Ökande. Stammenstäthet varierar kraftigt över länet.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är från februari och framåt. Rapporterna duggar tätt om kultingar som är födda under både augusti och september.

Kullstorlek:
De första kullarna i slutet på vinter, vårvintern hade det tufft och dessa suggor har få kultingar i kullarna. Medan kullarna som kommit efter att vintern släppt haft det lättare och där är kullstorleken något över det normala.

Födotillgång
Tillgången på foder ser bra ut och det finns gott om ekollon. Gräsets återhämtning gör att det finns foder på diverse gräsytor.
 
Klimat:
Vädret har ändrats och vi har fått lite regn och betydligt svalare temperaturer men effekten av sommarens väder håller i sig och det finns en stor brist på vatten i markerna.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen och vid stora ekar men även på vallar och betesmarker. På grund av sommarens torka har vallarna varit ganska ointressanta men sen det har kommit lite regn har livet i vallarna återkommit, vilket tyvärr gör dem attraktiva för bökning. Stor andel ekollon i dieten ökar frekvensen bök i vallarna. Problemen kommer med stor sannolikhet att öka under perioden.  Torkan och ekollonen är de huvudsakliga anledningarna till frekvensen bök i vallarna. Det betyder inte att stammen är mycket större än tidigare.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Förhållandevis mycket kultingar i stammen vilket gör att vi sammantaget har en ökning i stammen. Den utdragna föryngringsperioden har gjort att det finns många små kultingar i markerna vilket ställer höga krav på jakten och dess etik.
Mycket besök i vallarna vilket kräver stora jaktinsatser.
 
Rekommendation:
Anpassa avskjutningen och avskjutningens inriktning efter tillgången.
Rikta jakten till de områden av åkermark som skadas av vildsvin. Ta gärna hjälp av andra jägare med skyddsjakten.
 
Avskjutningen ska verkligen inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Om det behövs bör även randiga kultingar fällas.
 
Jakten med hund är igång på allvar vilket och med många små kultingar i markerna gör att vi måste ta extra stort ansvar för jaktens bedrivande. Det gäller att ha ordentlig koll på sin hund och avbryta jakten om små kultingar upptäcks i området. Kan dessutom bli aktuellt för en del hundar att jaga med munkorg. Extra försiktighet så att inte förande suggor fälls.
Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning men även val av jaktmetod! 
Färg på kartan: Röd
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-11-09 2019-06-17