Augusti -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -19

Spannmålen mognar och därmed också trycket av vildsvinen. Nu är det viktigt att lägga fokuset på dessa åkrar. Ökad samverkan för att minimera skadorna. Många små kultingar finns i markerna, vilket man måste ha med sig när man jagar.

Stammens status:
Merparten av kullarna är nu födda och det är mycket kultingar i markerna. Det är svårt att få överblick över stammen men stammen ökar. Stammenstäthet varierar över länet.

Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden är från februari och framåt mot sommaren. I länet har merparten av kultingarna fötts i månadsskiftet april/ maj och mitten av maj. Men nyfödda kultingar har tillkommit även under sommaren.

Kullstorlek:
Kullarna verkar vara något över det normala till stora. Något varierande över länet.

Födotillgång
Tillgången på foder ser mycket bra ut och växtligheten frodas.

Klimat:
Vädret är gynnsamt för vildsvinen.

Skadebild:
Vi är nu inne i den mest hektiska perioden under året. Mycket spannmål som är attraktiv för vildsvin. Jakt i gröda är verktyget.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Det är mycket kultingar i stammen vilket gör att vi sammantaget har en ökning i stammen. Med många små kultingar i markerna ställs höga krav på jakten och dess etik. Förhållandevis stor andel spannmål gör att skadebilden förväntas öka.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Så uppmaningen är att försöka välja honkön. Om det behövs bör även randiga kultingar fällas.

Den största delen av avskjutningen sker bäst under hösten. Men uppmaningen är att se till att håll upp jakttrycket för att möta både skadebilden och stammens ökning.
Åtlarna ska nu fungera som avledande foderplatser samtidigt som all jakt genomförs på produktionsåkrarna för att minimera skadorna. Ta gärna hjälp av andra jägare med jakten i gröda. Spannmålen går nu in mot mognad och då ökar insatserna kraftigt. Förbered genom bemanning, torn och skjutstråk i åkrarna. 

Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! 
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-09-04 2019-09-04