Augusti 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti 2020

Vi går mot sensommar och därmed också den intensiva spannmålsperioden. Spannmålen mognar nu och blir attraktiv för vildsvinen. Jakttrycket ska nu helt läggas i spannmålen. Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar. Under spannmålsperioden behöver uppmärksamheten och samarbetet öka.

Stammens status:
Stabilt men stammen har ökat initialt eftersom kultingarna fötts nu. Stammenstäthet varierar mycket över länet.

Huvudföryngringsperiod
Merparten av kultingarna verkar vara födda i maj och framåt. Således mycket smått i markerna. 

Kullstorlek: Kullarnas storlek verkar vara något under det normala till normala.

Födotillgång
Tillgången på foder ser bra ut, gräs och grönska spira ordentligt.

Klimat:
Vädret är gynnsamt för vildsvinen, även om sommarens väder varit lite blöt och kallt. Nu har vi dock lite stabilare väder.

Skadebild:
Vildsvinen hittar mycket av sin föda i skogen men dras nu till spannmålen som håller på att mogna. Besöken i spannmålen ökar trycket och jakten ska nu helt inriktas till dessa åkrar.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Många hondjur har små kultingar vilket att etiken måste styras upp ordentligt. Jakten ska nu helt läggas på produktionsåkrarna och då först och främst i spannmålsåkrarna. Trycket i dessa åkrar kommer att öka kraftigt under augusti.  

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Så uppmaningen är att försöka välja honkön. 

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna. 

När spannmålen nu är intressant så går vildsvinsjakten in i en intensiv period.

Ta gärna hjälp av andra jägare med jakten för att skydda gröda och produktionsåkrar.

Ingen jakt på åtlarna nu utan enbart på produktionsåkrarna.

Många hondjur har små kultingar i markerna, vilket kräver eftertanke. Speciellt uppmärksam ska man vara under jakten i spannmål då kultingarna kan vara svåra att se!

Oerhört viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det SKA fällas mycket vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-08-12 2020-08-12