Februari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -19

Vintern har kommit till vårt län om än lite nyckfull. Bökfrekvensen har gått ner och vildsvin söker foder i skogen. Rapporter som nyfödda kultingar har börjat komma in.

Den utdragna föryngringsperioden gör det svårt att få överblick över stammens status men bedömning är att stammen ökar just nu. Men rapporterna vittnar om en stor variation i länet. Avskjutningen ska anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet. Fokusera avskjutningen på kultingar och ungdjur.
 
Stammens status:
Ökande. Stammenstäthet varierar kraftigt över länet.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är från februari och framåt. Rapporterna duggar tätt om kultingar som är födda under både augusti och september. Nyfödda kultingar har börjat synas i markerna.

Kullstorlek:
De första kullarna i slutet på vinter, vårvintern hade det tufft och dessa suggor har få kultingar i kullarna. Medan kullarna som kommit efter att vintern släppt haft det lättare och där är kullstorleken något över det normala. De nyfödda kullarna verkar vara stora.

Födotillgång
Tillgången på foder ser bra ut och det finns gott om ekollon. Vallarnas återhämtning gör att det finns foder på diverse gräsytor.
 
Klimat:
Vinterns väder har hittills varit milt och gynnsamt för vildsvinen.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen och vid stora ekar men även på vallar och betesmarker. Stor andel ekollon i dieten ökar frekvensen bök i vallarna. Torkan och ekollonen är de huvudsakliga anledningarna till frekvensen bök i vallarna. Skadorna på vallar och gräsytor är stora.
 
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Det är mycket kultingar i stammen vilket gör att vi sammantaget har en ökning i stammen. Den utdragna föryngringsperioden har gjort att det finns många små kultingar i markerna vilket ställer höga krav på jakten och dess etik.
 
Rekommendation:
Anpassa avskjutningen och avskjutningens inriktning efter tillgången.
Rikta jakten till de områden av åkermark som skadas av vildsvin. Ta gärna hjälp av andra jägare med skyddsjakten.
 
Avskjutningen ska verkligen inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Om det behövs bör även randiga kultingar fällas.

Den 31 januari slutade jakten med hund efter vildsvin - efter detta datum kan inte hundar som på något sätt jagar eller kan tänkas jaga vildsvin släppas. Detta gäller även hundar som släpps för att jaga älg men där hunden även jagar vildsvin.
 
Den 16 februari är inte längre vildsvin som passerat sin ett årsdag lovliga. Jakten intrikats nu helt på kultingar och årsgrisar under ett år.
En god regel är att inte fälla några vuxna djur över ett år redan efter den 31 januari.
 
Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning! Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning men även val av jaktmetod!
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-06 2019-09-04