Februari 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2020

Den 16 februari är inte längre vildsvin som passerat sin ettårsdag lovliga. Jakten intrikats nu helt på kultingar och årsgrisar under ett år. En god regel är att inte fälla några vuxna djur över ett år redan efter den 31 januari. Nyfödda kultingar i markerna ger en ökad uppmärksamhet.

Stammens status:
Stammen är nu stabil till minskande eftersom avskjutningen pågår. Stammenstäthet varierar över länet.

Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden är från februari och framåt mot sommaren. I länet finns nu högdräktiga suggor och nyfödda kultingar.

Kullstorlek:
Kullarna verkar vara normala till något över det normala.

Födotillgång
Tillgången på foder ser bra ut. Den goda tillgången på bokollon har börjat att avta. Gynnsamt läge även om vårvintern brukar vara lite torftig.

Klimat:
Vädret är mycket gynnsamt för vildsvinen.

Skadebild:
Lite lugnare period men framförallt blir det skador på vallarna av vildsvinens bök.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Föryngringsperioden är inled vilket dels innebär att stammen initialt ökar dels att etiken måste styras upp ordentligt. 

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Så uppmaningen är att försöka välja honkön. Om det behövs bör även randiga kultingar fällas.

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att minska tillväxten i stammen samt att minska skadorna.

Den största delen av avskjutningen sker bäst under hösten. Men uppmaningen är att se till att håll upp jakttrycket för att möta både skadebilden och stammens ökning.

Ta gärna hjälp av andra jägare med jakten för att skydda gröda och produktionsåkrar.

Den 31 januari slutar jakten med hund efter vildsvin. Efter detta datum kan inte hundar som på något sätt jagar eller kan tänkas jaga vildsvin släppas. Detta gäller även hundar som släpps för att jaga älg men där hunden även jagar vildsvin.

Många suggor är högdräktiga och nyfödda kultingar finns i markerna, vilket kräver eftertanke.

Oerhört viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! 

Även om det SKA fällas mycket vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-02-11 2020-02-11