Januari 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2020

Så mycket till vinter är det inte, vilket är gynnsamt för vildsvinen. Då dagarna är korta måste jakterna dagtid bli effektiva, en förutsättning för ett bra resultat. Vi kommer nu in i föryngringsperioden så stor försiktighet gäller.

Stammens status:
Stammen är nu stabil till minskande eftersom avskjutningen pågår. Stammenstäthet varierar över länet.

Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden är från februari och framåt mot sommaren. I länet finns nu högdräktiga suggor och kultingar har börjat att födas.

Kullstorlek:
Kullarna verkar vara normala till något över det normala.

Födotillgång
Tillgången på foder ser bra ut. Det har framförallt gott om bokollon, vilka gärna konsumeras. Bokollonen har dock inte samma effekt som ekollonen. Gynnsamt.

Klimat:
Vädret är mycket gynnsamt för vildsvinen.

Skadebild:
Lite lugnare period men framförallt blir det skador på vallarna av vildsvinens bök.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Föryngringsperioden är inled vilket dels innebär att stammen initialt ökar och dels att etiken måste styras upp ordentligt. 

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Så uppmaningen är att försöka välja honkön. Om det behövs bör även randiga kultingar fällas.

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att minska tillväxten i stammen samt att minska skadorna.

Den största delen av avskjutningen sker bäst under hösten. Men uppmaningen är att se till att håll upp jakttrycket för att möta både skadebilden och stammens ökning.

Ta gärna hjälp av andra jägare med jakten för att skydda gröda och produktionsåkrar.

Planera jakterna nog och använd hundar som faktiskt jagar vildsvin för att öka effektiviteten i jakten och för ett bättre resultat.

Såhär mot slutet på jaktsäsongen är många hondjur dräktiga och hundarna i bra form, detta tillsammans med många små kultingar i markerna gör att vi måste ta extra stort ansvar för jaktens bedrivande. Det gäller att ha ordentlig koll på sin hund och avbryta jakten om små kultingar upptäcks i området. Kan dessutom bli aktuellt för en del hundar att jaga med munkorg. Extra försiktighet så att inte förande suggor fälls.

Oerhört viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! 

Även om det SKA fällas mycket vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-02-11 2020-02-11