Juli 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2020

Sommaren är här, även om vädret är lite svajigt. Gräs, grödor och växtlighet frodas. Vildsvinen betar gräs men i skrivande stund börjar även spannmålen gå i ax. Jakten ska inriktas helt på kultingar och årsgrisar. Vi går nu in i spannmålsperioden och uppmärksamheten kan behöva öka.

Stammens status:
Stabilt men stammen har ökat initialt eftersom kultingarna fötts nu. Stammenstäthet varierar mycket över länet.

Huvudföryngringsperiod
Merparten av kultingarna verkar vara födda i maj och framåt. Således mycket smått i markerna.

Kullstorlek: Kullarnas storlek verkar vara något under det normala till normala.

Födotillgång
Tillgången på foder ser bra ut, gräs och grönska spira ordentligt.

Klimat:
Vädret är gynnsamt för vildsvinen, även om de senaste veckorna varit kalla och blöta.

Skadebild:
Fram tills nu har vildsvinen betat gräs på vallarna men i takt med att spannmålen går i ax så styrs foderintaget över till dessa.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Många hondjur har små kultingar vilket att etiken måste styras upp ordentligt. Jakten ska nu helt läggas på produktionsåkrarna och då först och främst i spannmålsåkrarna. Trycket i dessa åkrar kommer att öka kraftigt under juli och augusti. 

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Så uppmaningen är att försöka välja honkön.

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

När spannmålen nu börjar bli intressant så går vildsvinsjakten in i en intensiv period.

Ta gärna hjälp av andra jägare med jakten för att skydda gröda och produktionsåkrar.

Ingen jakt på åtlarna nu utan enbart på produktionsåkrarna.

Många hondjur har små kultingar i markerna, vilket kräver eftertanke. Speciellt uppmärksam ska man vara under jakten i spannmål då kultingarna kan vara svåra att se!

Oerhört viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det SKA fällas mycket vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-07-08 2020-07-08